۱۸.۹.۹۵

غربی‌های بربر وحشی، نسل زرافه‌ها را هم به انقراض کشاندند!

تعداد بسیار کمی‌ از این حیوان ۶ متری باقی‌ مانده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر