۶.۱۰.۹۵

برای زنده یاد جرج مایکل

عزیزم
بعضی آدما را نمی شود داشت
فقط میشود یکجور خاصی دوستشان داشت
بعضی آدما اصلا برای این نیستند
که برای تو باشند یا تو برای آنها...
اصلا به آخرش فکر نمیکنی
آنها برای اینند که دوستشان بداری
آنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق
یکجور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست
این آدما حتی وقتی که دیگر نیستند هم
در کنج دلت تا ابد یجور خاص دوست داشته خواهند شد.
جین وبستر
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر