۴.۹.۹۵

برخی‌ از ساز‌های باقی‌ مانده از تمدن شگفت انگیز سرزمین پهناور سیستان و بلوچستان ایران

دهلک

سرزمین پهناور سیستان و بلوچستان ایران که در نواحی شرق و جنوب شرقی‌ ایران واقع میباشد و با اینکه در زمان جنگ جهانی‌ دوم بخش عمده آن جدا گشته و پاکستان نامیده شد، ولی‌ همچنان بخش عظیمی‌ از شرق ایران را شامل میگردد. این سرزمین که روزگاری زادگاه پهلوانان بزرگی‌ مانند رستم و گیو و گودرز و دیگران بوده است، پهلوانانی که آنچنان شگفت انگیز بودند که افسانه‌ای نامیده شده اند ولی‌ در واقع وجود داشته‌اند ( اسکلت‌های ۵ متری که از کاوشگری‌های تمدن شهر سوخته کشف شد و در زیر حکومت بیگانه و خائن جمهوری اسلامی بسرعت از ایران خارج گشتند، این واقعیت را که روزگاری پهلوانانی بقدرت رستم که وقتی‌ راه میرفت زمین فرو میرفت، در این سرزمین میزیستند را قوت بخشیده است). سرزمین سیستان و بلوچستان ایران آنچنان مهم است که اگر یک حکومت ایرانی‌ بر سر کار بود، میبایستی دور تا دور این سرزمین را دیوار می‌کشیدند و تمامی این سرزمین را حفاظت شده و به موزه تبدیل میساختند. ولی‌ متاسفانه نه تنها این کار صورت گرفته و نمیگیرد، بلکه بعمد و با پافشاری زیادی این سرزمین را در فقر و عقب ماندگی مطلق نگاه داشته‌اند تا از یک طرف شکوه و جلال تاریخی‌ آن بدست فراموشی سپرده گردد و از طرف دیگر جدا ساختن تمامی آن براحتی‌ صورت پذیرد. بهرحال این واقعیت که وقتی‌ قدر چیزی را ندانی آنرا بناچار از دست میدهی‌ نزدیک به ۴ دهه است که دامان صاحبان اصلی‌ ایران را گرفته و فکر هم نمیکنم که دیگر راه چاره‌ای باقی‌ مانده باشد. چرا که بتازگی از کندن سنگ‌های عظیم بیست ستون کرمانشاه یکجا و بردن این سنگ‌های تاریخی‌ عظیم بخارج از ایران در روز روشن خبر می‌رسد. ویرانی غار شگفت انگیز علی‌ صدر همدان که یک مرکز علمی‌ و زمین شناسی‌ بزرگ بود از طرفی‌، اسید پاچی بر روی سنگ‌های تخت جمشید و تیسفون و دیگر مراکز تاریخی‌ ایران از طرف دیگر و غارت موزه‌ها و کتابخانه‌ها و بردن نسخ تاریخی‌ ایران به ترکیه و بی‌ تفاوتی مطلق ایرانیان حاضر در محل، واقعیاتی است که دل دشمن را بحال ایرانیان کباب می‌کند. و اینکه راحت بخوابید که چیزی به هندوستان شدنمان باقی‌ نمانده است.
سرزمین سیستان و بلوچستان جایگاه برخاست موسیقی در دنیاست و در زیر بگوشه کوچکی از ساز‌های باقی‌ مانده از این جایگاه، نگاه می‌کنیم.


نی و دونلی ساز بلوچی

ساز بنجو

ساز تنبور

ساز رباب

قیچک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر