۸.۹.۹۵

برای عقابی که در لانه بوقلمون‌ها بزرگ شده اوج پرواز دیوانگی استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر