۷.۹.۹۵

هزاران سال بین زمان من با زمان تو فاصله است


 زمان برای کسانی‌ که غمگینند، طولانی‌ است،
برای کسانی‌ که شادند، کوتاه است،
برای منتظران، دیر گذر است،
برای کسانی‌ که عجله دارند، زود می‌گذرد،
و برای کسانی‌ که عاشقند، مفهومی‌ ندارد.
زمان یک پیمان ساختگی است.

و براستی‌ که فاصله بین این نفس تا نفس دیگر است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر