۴.۹.۹۵

شبی هفت ساله خوابیدم و بامدادان هزار ساله برخاستمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر