۱۱.۸.۹۵

نه هر چشم بسته ای خواب است نه هر چشم بازی بیدار


  بسیارند رویاپروران تنبلی که در دنیایی خیالی زندگی می کنند، اوقاتشان صرف رویا بافی می شود و به این ترتیب زندگیشان به«رویای بیداری»تبدیل می گردد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر