۶.۹.۹۵

نظر چون میکنی باری بروی یار


نیم چون یکنفس بیغم، دلم خونخوار اولی‌تر
ندارم چون دلی خرم، تنی بیمار اولی‌تر

نیابد هر که دلداری، چو من زار و حزین اولی
نبیند هر که غمخواری، چو من غمخوار اولی‌تر

دلی کزیار خود بویی نیابد، تن دهد برباد
چنین دل درکف هجران اسیر وزار، اولی‌تر

وصال او نمی‌یابم، تن اندر هجر او دارم
بشادی چون نیم لایق، مرا تیمار اولی‌تر

چودرد او بود درمان، تن من ناتوان خوشتر
چوزخم او شود مرهم، دلم افگار اولی‌تر

چو روزی من از وصلش، همه تیمار وغم باشد
بهرحالی مرا درد وغم بسیار، اولی‌تر

دلاچون عاشق یاری، بدرد او گرفتاری
همی کن ناله و زاری، که عاشق زار اولی‌تر

هرآنچه آرزو داری، برواز درگه او خواه
زهر در کان زند مفلس، در دلدار اولی‌تر

عراقی در رخ خوبان جمال یارخود میبین
نظر چون میکنی باری بروی یار اولی‌تر.

عراقی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر