۲۳.۷.۹۵

درد خود به که گوید در درون قفس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر