۲۶.۷.۹۵

سلامتی تاجی است بر سر تندرستان که جز بیماران کسی آن را نمیبیند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر