۲۴.۷.۹۵

هنرمندی که هنرش بدست باد است


داستان گلفروشی را تعریف میکرد که بیشتر شلوار میفروخت تا گًل! بویژه به داماد‌هایی‌ که برای بردن تاج عروس‌های سفارشی، می‌‌آمدند. و او در آمد هنگفت فروش شلوار را مدیون یک میخ سر تیز و بزرگی‌ بود که در کنار در مغازه ا‌ش نصب کرده بود!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر