۲۹.۵.۹۵

دعوت ‌اروپایی‌ها به سفر ترکیه!هفته گذشته در یک نمایش مسخره و تکراری، شبکه تروریستی ترکای حاکم بر آنکارا، سفیر کشور اتریش را فرا خوانده و اعتراضات این شبکه تروریستی ، و دیکتاتور و طاعون ترکا را رسما به دولت اتریش ابلاغ می‌کند. این عمل از آنجا سرچشمه می‌گیرد که دولت اتریش و وزارت خارجه این کشور، در پیامی که در فرودگاه وین و در تابلویی نئون با خط درشت نوشته شده است، از شهر وندان خود میخواهد که به ترکیه سفر نکنند! چون حاکمان سرزمین اشغال شده موسوم به ترکیه، عمل جنسی‌ و سکس با کودکان زیر ۱۵ سال را آزاد، مجاز و قانونی کرده است!"
هشدار در فرودگاه وین: «به ترکیه سفر نکنید. ترکیه سکس با کودکان زیر ۱۵ سال را مجاز کرده است»

تقریبا تمامی عوام از این پیام تابناک دولت اتریش استقبال کرده و با پخش و گستردن آن در جهت پشتیبانی از این عمل خیر! گام زدند.

برخی‌ هم مانند من دستی‌ به چانه خود کشیده و از خود پرسیدند چگونه است که ناگاه گربه زاهد مسلمان گشته، روباه از شکار مرغ توبه کرده و بالا تر از همه اینها به دیگران هم این کردار نیک را سفارش می‌کند؟

و پرسش‌هایی‌ از این دست که چرا:

- زمانی‌ که فرودگاه استانبول با چندین بمب تخریب شد و صد‌ها تن‌ کشته و زخمی شدند،

- چرا هنگامی که دست کم هفته‌ای یک بمب در شهر‌های پر جمعیت سرزمین اشغالی کردستان، مانند استانبول و آنکارا، آن هم در مکان‌هایی‌ که همیشه پر از مردم بود، منفجر میشد، چنین پیامی داده نشد و ننوشتند که به ترکیه سفر نکنید چون در آنجا امنیت وجود نداشته و تضمینی نیست که سالم برگردید! ؟

- چرا هنگامی که روزنامه نگاران با وجدان ترک، با پخش مدارک غیر قابل انکار، با فیلم‌ها و عکس‌های متعدد، به جهانیان گفتند که شبکه تروریستی حاکم بر آنکارا، دیکتاتور و پسرش و هزار فامیلش در راه پرورش دیوانگان بربر بنام تروریست‌های داعش و النصره و فرستادن این تروریست‌ها به همراه سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی‌ به سوریه و عراق نقش اصلی‌ را دارند، چرا در فرودگاه وین چنین پیامی نوشته نشد و نگفتند که به ترکیه سفر نکنید، چون دولت ترکی‌ از تروریست‌هایی‌ که کودکان را سر میبرد و به زنان تجاوز می‌کند و جوانان را دسته دسته سلاخی کرده و سر میبرد حمایت و پشتیبانی میکنند! ؟

- چرا هنگامی که روس‌ها بخاطر خنجری که از پشت از اروپا و غلام حلقه بگوششان ترکا خورده بودند و هنوز آنقدر بی‌‌غیرت نشده بودن که شرفشان را به میلیارد‌ها دلاری که از دولت کثیف آخوندی جمهوری اسلامی گرفتند بفروشند و با کسانی‌ که با بیرحمی شگفت انگیز خلبانانشان را سلاخی کرده بودند، دوباره دست دوستی‌ بدهند و به جای انتقام از ترک‌ها اینک به کمک آنان آمده و به جان کرد‌های سوریه افتاده اند، هنگامی که هنوز میشد به پوتین اعتماد کرد، و به مدارک زنده و محکم و فیلم‌هایی‌ که روس‌ها در باره چپاول نفت دو کشور سوریه و عراق توسط ترکا که با همدستی تروریست‌های داعشی صورت میگرفت و چنین خباثتی را بی‌ چون و چرا اثبات میکرد، و جای هیچ شک و تردیدی را نمیگذشت، چرا در فرودگاه وین ننوشتن که به ترکیه سفر نکنید چون شبکه تروریستی حاکم بر سرزمین اشغالی موسوم به دولت ترکی‌ مشغول پول شویی با خون است.

- چرا هنگامی که صد‌ها هزار کرد کوچک و بزرگ، تنها و تنها بجرم کرد بودند، به طرز فجیع و هولناکی ابتدا زنده زنده سوزانده شده و سپس اجساد نیمه سوخته آنان توسط ارتش ترکا سلاخی گشت و سر کودکان را گوش تا گوش بریدند و در گور‌های دست جمعی‌ زنده و مرده را دفن کردند، و میلیون‌ها کرد دیگر را از شهر‌ها و روستا‌های خود آوره کردند،

چرا چنین پیامی در فرودگاه وین هرگز نوشته نشد که به ترکیه سفر نکنید، چون ترک‌ها یک بار دیگر یک نسل‌کشی وحشتناک و هولناک دوباره راه انداخته و میلیون‌ها کرد را کشتار و آوره کرده‌اند، ننوشتند که بعنوان اعتراض به کشتار بیرحمانه و نسل‌کشی کرد ها، به ترکیه سفر نکنید تا بدین ترتیب بطورغیر مستقیم با جانیان بی‌شرم همداستان و همدست نشده و پشتیبانی نکرده باشید!

چرا این شعار اینک و در چنین زمانی‌ در فرودگاه وین که قلب این شهر است، در وین که قلب اتریش است در اتریش که قلب اروپا است، در مرکز شلوغترین رفت و آمد و سفر‌های خارج و داخل اروپا، نوشته شده و بعنوان دلسوزی!!!! برای جامعه بشری! و حمایت از کودکان!!!! تابلو میگردد؟

چرایی آنرا برای شما خواهم نوشت.

۱۵ سال پیش برای تولید درامد بمنظور نجات اقتصاد* ویران سرا و لجنزاری بنام ترکیه، طرحی با هدف کشاندن توریست‌ها** به این سرزمین با کمک نخبگان اسراییلی و کمک اروپایی‌ها ریخته شد که بر اساس آن یک نشست و گرد همایی بزرگ از دگر باش‌های سراسر دنیا در استانبول بنام پراد تو بی‌ گی‌ (proud To Be Gay) و یا "دگر باش‌ بودن یک افتخار است" ، تشکیل گشت. نخبگان اسراییلی بر اساس سیاستی که پایه گذاریش "ترک‌های شاخ" را می‌طلبید ، آن زمان به کمک ترک‌ها آمده و تلاش داشتند تا مخروبه‌ای به نام ترکیه را که تا بالای گوش‌هایش در چنان نکبت و پلشتی غرق بود که ترحم آمیز مینمود،*** و این سرزمین زیبای جدا شده از پیکر ایران زمین را که روزگاری (۱۰۰ سال پیش) مرکز پارس‌ها و عروسی سرزمین‌های دنیا بود و پس از ۱۰۰ سال اشغال توسط ترکا و بر اثر خریت ترکی‌ به قعر دره نیستی‌ و پلشتی سقوط کرده بود، و ترک‌ها در تمامی دنیا به کار‌های حمالی، بارکشی و دیگر کار‌های خدماتی پایین مشغول بودند، را نجات دهند. نخبگان اقتصاد اسراییلی راهی‌ بجز ایجاد تشکیلات بزرگ در ترکیه نمیدیدند و چگونه میتوان تشکیلات بزرگی‌ راه انداخت و یکباره بیش از نیم میلیون توریست وارد کرد و آنان را به ترکیه کشاند؟ (همان گونه که با کمک سنگ سیاه اعراب را از گرسنگی و نیستی‌ کامل نجات دادند) ترکیه نه تنها هیچ چیزی که مردم دنیا را راغب به سفر به ترکیه کند نداشت، بلکه بر اثر فقر گسترده‌ای که این سرزمین را فرا گرفته بود، بهمراه توحش ترکی‌، هر خارجی‌ که به ترکیه وارد میشد یا لختش کرده و همه دارو ندارش را می‌بردند و یا بخاطر یک پاکت سیگار، با سنگ سرش را میبریدند! و بدین گونه ترکا دارای

شهرت بسیار ننگینی شدند که مردم دنیا را از این سرزمین دور میکرد. درست ماند آنچه که امروزه مردم دنیا را از ترکیه زده و دور ساخته است.

پس نخبگان اسراییلی تنها راهی‌ که میشد تعداد زیادی از مردم دنیا را به ترکیه کشاند و رسوایی و شهرت ننگین ترکا را تعدیل و کاهش داد ، حمایت از اقلیت‌ها که در دیگر کشور‌ها جایی‌ نداشته و یا اندک فضایی را اشغال میکردند، یعنی‌ نشست بزرگ دگر باش‌ها در استانبول دانستند. که یک طرح یک طرح دیگر جنسی‌ با نتایج شگفت انگیز بود. **** چرا که پس از اولین نشست بزرگ دگر باش‌ها در استانبول که ۳۰۰ هزار دگرباش در آن از سرا سر دنیا شرکت داشتند، هر دگرباشی‌ که به استانبول سفر میکرد در کنار دگر باش‌های ترک آنچنان خوش میگذراند که پس از برگشت به کشورش ، دوستان و آشنایانش را تشویق به سفر به ترکیه کرده و با آب و تاب مزایای سفر و زیبایی این سرزمین را میستود. این طرح پس از اینکه گندش درآمد و باعث دگرباش شدن قشر بزرگی‌ از جوانان ترک گشت، و پس از ۱۲ سال بپایان رسید و تا آنجا ادامه یافت که دیگر ترکا به دگرباش‌ها احتیاجی نداشتند پس زدن هر دگرباشی که بود، یا فراری دادند و یا در زندان‌های مخوف ترکی‌ بکار گرفته و البته تعداد زیادی از آنان نیز در وزارت بی‌ در و پیکر اطلاعات ترکی‌ استخدام شده و برای جاسوسی به کشور‌های دیگر راهی‌ گشتند. و دفتر "همایش دگرباش‌های دنیا" که در استانبول برگزار می‌گشت و بعنوان بزگترین همایش همجنسگرا‌ها در سراسر گیتی‌ مشهور شده بود، بسته شد.

اینک که دوباره ترکا به خنث برخوردند و دیگر حتی یک بیکاره هم پا نمیشود راهی‌ ترکیه گردد، مگر مجانین! دوباره به دنبال کشاندن توریست‌ها به استانبول و دیگر شهر‌های این سرزمین اشغالی هستند و اینک کدامین اقلیت هیچ جایی‌ در دنیا ندارد؟ کودک آزار‌ها و منحرفین جنسی‌ که به بچه‌ها تجاوز میکنند! و چه کسی‌ دوباره به آنان کمک می‌کند؟ ‌اروپایی ها. چگونه؟ با تبلیغ در قلب اروپا، وین پایتخت اتریش که در ضمن به داشتن بیشترین کودک آزار‌ها معروف است! چگونه؟ با آگاه کردن کودک آزار‌ها و منحرفین جنسی‌ از درست شدن و وجود بهشت و پردیس کودک آزاری، یعنی‌ ترکیه!

بزرگان میفرمایند، هنگامی تاتار‌ها و عثمانی‌ها واژه ترکِ خر را برای قبیله بربر ترکا ساختند که یک ترک وحشی با حمله به یک زن، برای دزدیدن گوشواره‌های آن زن، گوش‌های او را برید! و باز همین بزرگان میفرمایند:

برای جلب توجه همگان میتوان همه کار کرد. میتوان مجسمه‌های برهنه از هیکل ریخته یک مجنون ساخت و آنها را در گوشه و کنار قرار داد، تا مردم به او خو بگیرند. میتوان تا آنجا به ذلت و خواری و پستی افتاد که کودکان خود را ( کودکان سوری که پدر مادرشان را ترک‌ها کشته اند و اینک به تعداد زیادی در خیابان‌های ترکیه سرگردانند و به عنوان بخش اصلی‌ این طرح قرار است مورد استفاده قرار گیرند! ) به منحرفین جنسی‌ فروخت و چشم به جیب کودک آزار‌ها دوخت، که چه بشود؟ که کودکان خود را سیر کنی‌؟ و انتظار داشته باشی‌ که آنها با این پول‌ها کسی‌ شوند و بجایی برساند؟

ترکا با این طرح و تبلیغ زیبایی که از آن در فرودگاه اتریش شد، میروند که شاهد هجوم کودک آزار‌ها از کشور‌های ‌اروپایی و آمریکا و اعراب به کشور اشغال کرده باشند و صد البته با این کار تا ۱۲ سال دیگر منابع درآمد از توریسم گارانتی و تضمین شده است. ولی‌ همانگونه که تا اینجا جز پلیدی و جنگ اعصاب و نون در خون تریت کردن، به هیچ جای نرسیده اند، پس از این هم بر سر شاخ نشسته و بن خواهند برید.

......................................................................

* اقتصاد که چه عرض کنم، یک دکان ترکی‌ و احمقانه که آن را نمیشد اقتصاد نامید و بیشتر "کاسه چکنم" را می‌ماند تا اقتصاد، درست همانی که امروزه پانترکا در ایران پیاده کرده‌اند، با این تفاوت که ترکیه یک قرن درامد نداشت و ایران کشوری است که از تمامی کشور‌های دنیا ثروتمندتر است و اینکه هنوز بطور کامل فرو نریخته را مدیون منابع بزرگ و غنی‌ مواد اولی‌ و خامی است که بی‌دریغ فروخته شده و پولش به جیب همه کس بجز ایرانی‌ سرازیر میگردد)

**و فرقی‌ نمیکرد چه نوع توریستی باشد همینکه پول وارد کشور شود کافی‌ بود

*** تا آنجا که خوردن سگ و گربه در بین ترکا رسمی‌ به ارث مانده از آن دوران است. و بیچاره چینی‌‌ها و کره‌ای ها که سپر بلا گشته و برای گم شدن ردّ ترکا در انجام این عمل شنیع و حفظ آبروی ترکی‌، در این مورد بد نام شدند)

**** طرح جنسی‌ دیگر ترکا فرستادن دختران و زنان خود به کشور‌های عربی بود که اینک شهرت زنان ترک به عنوان فواحش را در بین اعراب موجب گشته است. همان شهرتی که تلاش داشتند به زنان ایرانی‌ ببندند تا ردّ قرمساق بودن خود را بدین گونه گم و مخدوش کرده باشند.