۱۲.۵.۹۵

انیمیشنی متفاوت با کمک دایره‌ها کاری از کوهی نکما Kouhei Nakama


چرخه نام یک انیمیشن جدید از کارگردان آثار تجسمی- هنری کوهی نکما است. کوهی نکما با استفاده از طیف گسترده‌ای از انیمیشن های مبتنی بر فیزیک ذرات و دایره ها، اشکال مختلف بویژه اشکال و ساختمان تن‌ و بدن آدمی‌ را میسازد.