۱۹.۵.۹۵

المپیک ریو ۲۰۱۶ ..... با سپاس از ورزشکاران قهرمان ایران که با غیرت میجنگند و هر چند با اختلافی‌ ناچیز از دریافت مدال باز میمانند