۲۱.۵.۹۵

میدان پرشینگ در مرکز شهر لس آنجلس آراسته به مجسمه سیالی است که توسط هنرمندی بنام پاتریک شرن Patrick Shearn ساخته شده است