۱۵.۵.۹۵

پر خرج‌ترین دهکده المپیک تابستانی که تا کنون ساخته شده، متعلق به برزیل و المپیک ۲۰۱۶ است , بیش از ۱۳ میلیارد دلار تا کنون


پر خرج‌ترین دهکده المپیک زمستانی متعلق به سوچی روسیه است. المپیک ۴ سال پیش لندن یکی‌ از کم خرجترین‌ و افتضاحترین‌ و کسلات آور ترین، مفتضح‌ترین از نظر داوری و زد و بند‌های ننگین و رسواترین و کم تماشاچی‌ترین‌های المپیک‌های برگزار شده در تاریخ است.