۱۷.۵.۹۵

شهر مسول (موصل) در کردستان تابستان ۲۰۱۴


 حمله تروریست‌های ترک و عرب داعشی به این شهر کرد نشین و قتل‌عام مردم بیگناه آنجا با پشتیبانی ائتلاف غربی ( انگلیس، فرانسه، آمریکا و ریزه خوران آنها ). چشم‌ها را ببندید و تنها ۱ دقیقه خودتان را بجای مردم این شهر در زمان حمله بربر‌ترین و مریض‌ترین جنایتکاران بگذارید.