۲۲.۴.۹۵

سحر که از خانه بیرون بزنی‌ و بدنبال سیر کردن شکم و گذاران شرافتمندانه زندگی‌ باشی‌، دیگر زمانی‌ برای سئوال، ناامیدی و تلخی‌ باقی‌ نمیماند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر