۲۱.۴.۹۵

مجسمه‌های بزرگ ماهی- ساخته شده از بطری‌های پلاستیکی دور ریخته در ساحل بوتافوگو در ریو دو ژانیرو، برزیلهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر