۶.۵.۹۵

زیبای بد بو Amorphophallus titanum


گل بدبو یا گل جسد (Amorphophallus titanum) یکی از گیاهان گلدار است که بزرگ‌ترین گل‌آذین بی‌شاخهٔ دنیا را دارد.

گل بدبو از تیرهٔ گل‌شیپوریان Araceae از جنس بی‌ریخت‌نَراله Amorphophallus است. بلندی این گل می‌تواند به ۳ متر برسد.

به خاطر بویش، که شبیه بوی یک حیوان در حال پوسیدن است، تیتان آروم به عنوان یک گل جسد توصیف شده و با نام گل جسد یا گیاه جسد هم شناخته شده است. به همان دلیل عنوان گل جسد به گونه رافلزیاهم که شبیه تیتان آروم است و در جنگل‌های بارانی سوماترای اندونزی رشد می‌کند نسبت داده شده است.

این گل در جنگلهای وحشی استوایی سوماترا و اندونزی می‌روید و اولین بار توسط گیاه‌شناس ایتالیایی ادواردو بکاری شناسانده‌شد.

این گیاه تقریباً هر یک دهه یک بار می‌شکفد.

گل بدبو فقط بومی سوماترای غربی است (بعضی از ادعاها مبی بر رویش آن در شهرکاباناتان ،فیلیپین هنوز تأیید نشده است) که در جاهای خالی جنگل‌های بارانی و تپه‌های آهکی می‌روید. در دنیا این گیاه در باغ‌های گیاه‌شناسی و همین‌طور توسط مجموعه‌داران خصوصی کاشته می‌شود.

ارتفاع گل‌آذین تیتان‌آروم می‌تواند به بیش از سه متر هم برسد. مثل کارده سرماری و گل شیپوری اتیوپیایی دارای گل‌آذین قاشقی (اسپات) می‌باشد که در آن گل‌ها به هم فشرده شده و برگکی دور گل‌آذین را فرا گرفته و شبیه یک گلبرگ بزرگ است. در مورد تیتان‌آروم بیرون برگگ سبزتیره و درون آن کبودتیره با بافت عمیقاً شیاردار است. اسپات توخالی بوده و شبیه یک قرص بزرگ نان باگت است.
تیتان‌آروم معمولاً قبل از اینکه برای اولین بار بشکوفد به ۷ تا ۱۰ سال رشد نیاز دارد. بعد از اولین شکوفایی تفاوت‌های قابل توجهی در دورهٔ شکوفایی آن وجود دارد. بعضی‌ها ممکن است بین ۷ تا ۱۰ سال گل ندهند در حالیکه بعضی‌ها ممکن است هر دو یا سه سال یکبار گل دهند. مواردی هم ثبت شده که گیاه هرسال پشت سرهم گل داده است. و در روی بنه (ساقه پیازمانند گیاه) هم‌زمان یک یا دو برگ و گل‌آذین رشد کرده است. موردی هم بوده که چند گل هم‌زمان روی بنه رشد کرده است.