۲۳.۳.۹۶

جنگ مواد مخدر


بیش از ۶۰ سال است که در درون و برون مرز‌های آمریکا یک جنگ نامرئی وجود دارد. جنگ با مواد مخدر.
از زمانی‌ که نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا، در تلویزیون ملی‌، بزرگترین دشمن این کشور را مواد مخدر نامید تاکنون  زندگی‌‌های بی‌ شماری از بین رفته اند، خانواده‌ها از بین رفته و ملت‌ها و کشور‌ها نابود شده‌اند و آسیب جبران ناپذیری به نسل‌های آینده وارد گشته است.

تا کنون بیش از ۸۵ میلیون تن‌ در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده‌اند، و این بدان معنا است که ایالات متحده آمریکا در زندانی کردن شهروندانش رکورد جهانی‌ دارد. با وجود به اصطلاح "سرکوب سخت" برای "مبارزه با مواد مخدر!"، امروز مواد مخدر در دسترس تر و ارزانتر است و بیشترین تقاضا را در جامعه دارد.

مرز سنی‌ مصرف مواد مخدر در آمریکا تا ۸ سال پایین آمده و کودکان به کشیدن حشیش تقریبا بیش از بازی‌های سایبری علاقه دارند. امروزه مصرف مواد سنگین مخدر در جامعه آمریکا مانند نوشیدن الکل امری حل! شده است.

تمام کسانی‌ که به نحوی در این جنگ نامرئی شرکت دارند، از قاچاقچیان مواد مخدر گرفته تا مادران عزادار، از پلیس مبارزه با مواد مخدر گرفته تا سیاست مداران از زندانیان مواد مخدر تا قضات، همه و همه معتقدند که سیاستمدارن و سرمایه داران فاسد در پشت قاچاق مواد مخدر نشسته اند و باعث ادامه این جنگ ۶۰ ساله هستند.
لازم به یادآوری است که:
وقتی‌ سخن از جنگ مواد مخدر میشود، شاید برای عوام به اشتباه اینچنین تفهیم شود که جنگ برای از بین بردن مواد مخدر در جامعه است! در حالی‌ که بهیچ عنوان اینچنین نیست. و وقتی‌ سخن از جنگ مواد مخدر است، منظور جنگی است که بین قاچاقچیان و توزیع کنندگان و باند‌های حرفه‌ای و وابسته به قدرت و دولت، در جامعه داخل و جامعه جهانی‌ در جریان است. قاچاقچیانی که از یک وجب محدوده اختیار خود در درون و برون آمریکا نمی‌گذرند و مرز‌های جغرافیایی و خاکی اختیارات آنان از میهن برایشان مقدس تر است. و کسانی‌ را که بخواهند به منطقه تحت کنترل آنها تجاوز کنند بشکلی‌ هولناک کشتار میکنند.

هیچ نظری موجود نیست: