۱۵.۸.۹۶

ز قید بندگی این بستگان شوند آزاد , اگر بشوق رهائی زنند بال و پریهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.