۲۵.۸.۹۶

ای ناصح درمانده چندین چه دهی پندم, بگذار مرا بگذار، میخار سر خود راهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.