۲۶.۷.۹۶

آنچه که ترا از پا در می‌آورد، نه دشمن و بدخواه بلکه افکار توستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.