۲۰.۷.۹۶

تو خفته و پشتت ز گنه گشته گرانبار, با بار گران خفتن از اخلاق حمارستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.