۳۱.۶.۹۶

خود سلیمان شدن به ثروت و جاه , دیگران را ز دیو ترساندنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.