۳۱.۵.۹۶

کارها را شمردن آسانست , فکر و تدبیر کار دشوارستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.