۲۶.۵.۹۶

گاهی تنهایی گهر گرانبهایی است که بهر کس ندهندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.