۵.۳.۹۶

با قضا چیره زبان نتوان بود, که بدوزند گرت صد دهن استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.