۶.۱.۹۶

ای خوشا خلعت نوروزی بستان افروز, جامه از اطلس زنگاری و تاج از مخملهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.